Noretron yhtiöt

TuotteetMittauslaitteetTehomittaritHIOKI PW3198

HIOKI PW3198

Sähkönlaatuanalysaattori

Erittäin monipuolinen. pienikokoinen ja kevyt analysaattori. jolla voidaan mitata ja tallentaa kaikkia sähköverkossa esiintyviä häiriöitä IEC 61000-4-30 Ed. 2 luokka A mukaisesti. Mittaukset voidaan myös tehdä automaattisesti EN 60150 standardin mukaisesti.

   

Liitetiedostot

» HIOKI 9624-50

» HIOKI PW3198

Taukoamaton mittaus ja tallennus
PW3198 mittaa ja tallentaa kaikki eri häiriömuodot taukoamatta. 2 Gtavun SD muistikorttiin mahtuu pisimmillään 35 vuorokauden mittaukset.

Monipuoliset mittausmuodot
PW3198 mittaa ja tallentaa seuraavat häiriömuodot:Transientit (0.5 µs, 6000 Vp), jännitealenemat, jänniteylenemät, katkokset, harmoniset säröt, välkynnän ja kuormituksen epäsymmetrian.

Myös DC-mittaukset
PW3198:lla voidaan mitata 1-vaihe järjestelmistä 3-vaihe 4-johdin järjestelmiin saakka. Lisäksi analysaattorissa on neljäs kanava jolla voidaan mitata AC/DC jännitteet ja virrat. Suurin mitattava vaiheiden välinen jännite on 780 V.

Monipuoliset näyttömuodot
Reaaliaikaisten mittausten näyttömuodoksi voidaan valita graafinen näyttö jolloin kaikki jännitteet ja virrat näkyvät samanaikaisesti näytöllä tai numeronäyttö jolloin kaikki mittausarvot näkyvät numeroarvoina taulukoissa. Näiden näyttömuotojen lisäksi virtoja ja jännitteitä voidaan tarkastella vektorinäytössä josta on helppo nähdä eri vaiheiden välisen kuormituksen tasaisuus. Neljäntenä näyttömuotona on harmonisten säröjen näyttö joko pylväinä tai numeerisena. Seurantamittauksessa voidaan tarkastella mittausarvojen muuttumista ajan mukaan. Kultakin näyteväliltä tallennetaan maksimi-, minimi– ja keskiarvo. Nopein näyteväli on 1 sekunti. Jännitteitä ja virtoja voidaan tarkastella graafisesti näytöllä ja lisäksi voidaan tarkastella levitetyllä näytöllä jännitepoikkeamia tai harmonisten vaihteluita. Kullekin eri häiriömuodolle voidaan asettaa raja-arvot, jolloin pitkäaikaisissa mittauksissa tallennetaan vain raja-arvot ylittävät häiriöt.

Monipuoliset varusteet
Analysaattorissa on vakiona SD muistikorttiliitäntä sekä USB, LAN ja RS-232C väyläliitännät.

Mallissa PW3198-90 on vakiona PC-ohjelma HIOKI 9625-50.


PW3198 esittelyvideo

   

« Takaisin